JASS s.c.

Warszawska 31, 05-092 Łomianki

jass @ jass.waw.pl

GSM 502 222 047

Zapraszamy do współpracy!


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest J.A.S.S. Spółka Cywilna.
2. Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: a) wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), b) marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej, c) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody - do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą on przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
4. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności.
5. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, żądania ich sprostowania bądź usunięcia danych osobowych.