Nasza Firma  zajmuje się obsługą i wsparciem technicznym dla szeroko pojętej  branży dźwigowej. Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, które zaowocowało w 1998 roku powstaniem firmy JASS. Nasz zespół cechuje kompetencja w ramach wykonywanych obowiązków potwierdzona przez wymagane uprawnienia:  elektryczne (w kat. Eksploatacja, Dozór); konserwatorskie (wg UDT). Natomiast jako firma posiadamy uprawnienia do budowy i montażu urządzeń dźwignicowych nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W skład naszych działań wchodzi:

 • Serwis i naprawy doraźne u klienta;
 • Badania ochronne instalacji elektrycznej;
 • Konserwacja okresowe zgodnie z wymogami UDT;
 • Projektowanie i montaże układów dźwignicowych ;
 • Przygotowanie techniczne urządzeń i prowadzenie badań UDT;
 • Wykonywanie prac modernizacyjnych zgodnie z wymogami PN i UDT;
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej do nowopowstałych i istniejących obiektów;
 • Przeglądy techniczne  po przestojach, zmianach lokalizacyjnych urządzeń czy wypadkach.

Zajmujemy się: 
Wciągarki i wciągniki; suwnice; żurawie; układnice; dźwigniki; systemy do parkowania samochodów;
podesty ruchome; urządzenia dla osób niepełnosprawnych; schody i chodniki ruchome; dźwigi osobowe i towarowe; przenośniki przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych (karuzele) …

Co nas wyróżnia:

 • Mobilność
 • Kompleksowość usług
 • Kompetencja i fachowość wykonania
 • Wysoka kultura osobista pracowników
 • Interdyscyplinarne podejście do zagadnień technicznych
 • Dbałość o klienta oraz otwartość na pertraktacje cenowe


Urząd Dozoru Technicznego  
Wykaz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu: SPRAWDŹ